Tworzymy napęd przyszłości

Napęd wielopaliwowy z ogniwem wodorowym

Opis projektu

Obecnie rynek napędów stosowanych we wszystkich środkach transportu a w szczególności katamaranów/ motorowych dynamicznie się zmienia. Praktycznie są już stosowane wszystkie rodzaje napędów tj. silniki spalinowe, napędy hybrydowe oraz napędy elektryczne. Najbardziej rozpowszechnione są silniki spalinowe o zapłonie iskrowym i samoczynnym a wprowadzanie na rynek innych napędów jest głównie spowodowane koniecznością ograniczenia emisji zanieczyszczeń. Jako pierwszy napęd alternatywny zastosowano napęd hybrydowy. Zastosowanie takiego napędu traktowano jako fazę przejściową zmierzającą do całkowitego zastąpienia napędów spalinowych wyłącznie elektrycznymi. W międzyczasie badano również technologię ogniw paliwowych jako źródła energii elektrycznej, w której paliwem jest wodór. W przypadku jednostek pływających wdrażane są napędy alternatywne, jednak tej grupie główny nacisk kładziony jest na stosowanie napędów hybrydowych i elektrycznych. Jednostki zasilane wyłącznie wodorem pozostają wyłącznie w fazie testów. W swoim opracowaniu podkreśla, że przedmiot i cel projektu posiada wysoki potencjał innowacyjny, który może być podstawą do wdrożenia rezultatów projektu w praktyce przemysłowej. W ramach projektu opracowany zostanie prototyp katamaranu/jachtu z wielopaliwowym układem napędowym, wykorzystującym ogniwo wodorowe, generator zasilany olejem napędowym (ON), generator na paliwo gazowe LPG i układ paneli fotowoltaicznych. Wszystkie te elementy połączone będą z zespołem akumulatorów, w których magazynowana będzie energia wykorzystywana zarówno do celów związanych z napędem jachtu (zasilanie silników elektrycznych), jak i do celów związanych z zapewnieniem funkcjonowania jego wyposażenia. Realizacja zaplanowanych prac badawczych ma wymiar interdyscyplinarny, ponieważ łączy wiedzę i doświadczenie z różnych dziedzin nauki.

Katamaran żaglowy lub motorowy

Kliknij aby powiększyć

Projekt wnętrza

Multimedia

Przyszłość wodoru w transporcie

Wywiad z Prof. Pawłem Fuciem – Członkiem Zespołu Projektowego

Forum Wizja Rozwoju – Gdynia, sierpień 2021

Korzyści ze stosowania internetu rzeczy

Panel dyskusyjny z udziałem Marcina Bąkowskiego – Członek Zespołu Projektowego

Forum Wizja Rozwoju – Gdynia, sierpień 2021

Przyszłość wodoru w transporcie

Panel dyskusyjny udziałem z Prof. Pawła Fucia – Członek Zespołu Projektowego

Forum Wizja Rozwoju – Gdynia, sierpień 2021

Sea Cat New Technology Sp. z o.o.

ul. Literacka 70, 60-461 Poznań

tel. +48 733 972 277

mail: office@seacat.com.pl